Pregled obuke

Bowtech – Originalna Bowen Tehnika izučava se kroz sedam modula pokrivenih sa četiri  četvorodnevna seminara, od kojih se svaki sastoji od 32 školska časa. Obuka kroz module se odvija po utvrđenom redosledu, svaki modul se zasniva na materijalu usvojenom na prethodnom. Obuka traje jednu akademsku godinu, sa dva do tri meseca pauze između seminara.

U periodu između seminara polaznici imaju dovoljno vremena da naučeno temeljno uvežbaju kroz praksu pre nastavka obuke na sledećem modulu  kao i neophodno vreme da se kompletira 10 studija slučajeva, potrebnih da se završi sedmi modul i pristupi proceni znanja.

Prošavši procenu znanja (pismenu i praktičnu), praktičari se kvalifikuju za diplomu koju daje Bowen Terapijska Akademija Australije (BTTA – Bowen Therapy Academy of Australia).

Za dobijanje akreditovane diplome potrebno je još podneti dokaz o položenim ispitima iz Anatomije i Fiziologije (80-120 sati u većini zemalja) i sertifikat o završenoj obuci iz Prve pomoći.

Na raspolaganju su vam i napredni kursevi koji su opcioni.

Za detalje o kursevima molim vas pogledajte Nastavni program

Svaka zemlja naplaćuje standardnu nadoknadu po seminaru. Sadržaj svakog modula je standardan za svaku zemlju u kojoj predaju instruktori akreditovani od strane BTTA i možete biti sigurni da ćete naučiti iste procedure kao i ostale kolege sa kursa koji pohađate, bez obzira na to gde se oni nalaze na obuci ili ko su bili njihovi prethodni instruktori.

Svaki seminar uključuje:

  • demonstraciju svake procedure, sa detaljnim objašnjenjem anatomskih orijentira
  • objašnjenja i diskusije u vezi procedura i indikacija za njihovu upotrebu
  • detaljan materijal sa fotografijama i anatomskim dijagramima
  • obimne manuelne praktične vežbe uz nadzor instruktora
  • temeljan osvrt na gradivo naučeno na prethodnom modulu
  • praktične i pismene procene znanja, uz individualnu diskusiju (feedback)