Svi Bowen praktičari nabrojani na ovom sajtu su u potpunosti akreditovani od strane Bowen Terapijske Akademije Australije (BTAA – Bowen Therapy Academy of Australia).

Praktičari u Srbiji su dole navedeni:

Prikazuje 20 praktičara od 60

Aleksandra Aleksić

Tel: +381 64 1250457
City: Beograd, Srbija

Ana Jovičić

Tel: +381 64 149 28 28
City: Zemun, Srbija

Ana Pravdić

Tel: +381 69 5015008
City: Beograd, Srbija

Biljana Torbica

Tel: +381 66 223553
City: Beograd, Srbija

Bobana Pavlović

Tel: 381 64 3851645
City: Smederevska Palanka, Srbija

Bojana Kovačević

Tel: +381 64 2513352
City: Beograd, Srbija

Ceca Nestorovska

Tel: +389 71 328 203
City: Skoplje, Makedonija

Danijela Glavinić

Tel: +381 66 402931
City: Ivanjica, Srbija

Danijela Perović

Tel: +381 60 0184455
City: Vrnjačka Banja, Srbija

Danijela Planinčić

Tel: +381 65 3165245
City: Beograd, Srbija

Danuša Marjanović

Tel: +381 63 710 60 03
City: Novi Sad, Srbija

dr Jasmina Tadić

Tel: +381 69 788 377
City: Beograd, Srbija

Dragana Bogdanović Nedeljković

Tel: +381 66 473366
City: Ruma, Srbija

Dragana Kuzmanović

Tel: +381 69 362 89 38
City: Niš, Srbija

Dragana Maričić

Tel: +381 69 644829
City: Ivanjica, Srbija

Dragana Monzer

Tel: +381 60 1685728
City: Novi Sad, Srbija

Duško Stojaković

Tel: +381 65 9585865
City: Beograd, Srbija

Gordana Cvetinović

Tel: +381 60 5441464
City: Pančevo, Srbija

Gordana Delija

Tel: +381 63 8790234
City: Sombor, Srbija

Gordana Val Sečujski

Tel: +381 65 2345513
City: Novi Sad, Srbija

Zvezdica pored imena praktičara ukazuje da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru naprednih procedura.
Dve zvezdice pored imena praktičara ukazuju da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru master procedura.
Tri zvezdice pored imena praktičara ukazuje da je Bowen instruktor akreditovan od strane Bowen Terapijske Akademije Austraije (BTTA).
Viši instruktor