Istorijske činjenice o „Bowen Tehnici“

Istorija Bowen Terapijske Tehnike počinje tokom pedesetih godina 20. veka u gradu Geelong, Viktorija, u Australiji, gde je Thomas Ambrose Bowen (1916-1982) krenuo da razvija svoju tehniku. Iako po struci stolar, bez prethodnog formalnog medicinskog obrazovanja, bio je veoma zainteresovan i rešen da nađe način kako bi ljudima ublažio patnju.

U svojoj knjizi ,,U potrazi za Tomom Bowenom“,  Col Murray kaže: ,,Tom Bowen je govorio da je svoj rad sa telom započeo tako što je posmatrao druge dok masiraju sportiste.“ Takođe, postoje izvesni dokazi da je sebe nazivao i osteopatom i da je učio kako da izvodi određene pokrete i tehnike od nadarenih praktičara, svojih savremenika, tokom 1920-ih  i 1930-ih godina. Pokreti koje je savladao i oni koje je izumeo, kasnije su pretočeni u ono što će postati Bowen Terapijska Tehnika. U celoživotnoj potrazi za usavršavanjem svoje metode, veliku pomoć imao je u svojoj prijateljici i sekretarici Rene Horwood.

Dobro je imati u vidu kakva su bila vremena kada je Tom Bowen počeo da leči ljude, kada Nacionalna Zdravstvena Zaštita u Australiji uopšte nije ni postojala. Tom Bowen i drugi manuelni terapeuti, pružali su priuštivu terapijsku pomoć dok podrška države još nije bila dostupna, a Bowenovi klijenti su uglavnom dolazili iz prosečnih familija, fabričkih radnika i farmera.

Tokom druge polovine njegove karijere državne reforme su naterale prethodno neregistrovane terapeute da se registruju. Tom Bowen je morao da podnese detaljan opis svoje metode pred Skupštinskim komitetom 1973. imajući u to vreme veoma razvijenu praksu na svojoj klinici u Geelongu, vršeći čak oko 13.000 procedura godišnje! Kako su se tretmani odvijali sa po sedam dana razmaka, a klijentima je najčešće trebalo samo po nekoliko tretmana, neverovatan broj klijenata je prolazio kroz kliniku i imao koristi od njegove tehnike. Pored toga, Tom Bowen koji je bio strastven u pogledu svog poziva, držao je i besplatnu kliniku za decu i osobe sa invaliditetom. Njegova registracija je naravno prihvaćena i od tada  Tom Bowenova tehnika postaje zvanična terapijska metoda.

Među njegovim učenicima, terapeutima koji su redovno bili prisutni tokom njegovog rada, bio je i  Ossie Rentsch koji je prvi počeo da svoje opservacije beleži na papiru i uz pomoć Renee Horwood sastavi materijal koji je zatim bio korišćen u podučavanju praktičara Bowen Terapijske Tehnike, kako su je nazvali u čast Tom Bowen-a. Ossie i njegova žena Elaine, počeli su da primenjuju Bowen terapijsku metodu u svojoj klinici u Hamiltonu, Victoria, 1976. a nakon smrti Toma Bowena 1986. kreću i da podučavaju Bowtech. Oni su 1987. osnovali  Bowen Akademiju (Bowen Therapy Academy of Australia – BTTA), a potom su se tokom godina koje su usledile, učenja njihovog preminulog mentora proširila na pet kontinenata sa 40.000 obučenih terapeuta i 170 sertifikovanih instruktora za obuku.