Kursevi za obuku Bowen Terapijske Akademije Austraije

(BTAA – Bowen Therapy Academy of Australia)

Minimalan broj učesnika na svakom kursu: 18

Predstojeći seminari

Modul 1 & 2 14.10. - 17.10.2021
Modul 3 & 4 10.06. - 13.06.2021
Modul 5 & 6 30.09. - 03.10.2021
Modul 7 15.01. - 18.01.2022
PTC --
SP1 A & B 19.01. - 20.01.2022
SP2 A & B --

Osnovni seminari sa instruktorkom Alexandrom Antoniou

Za dobijanje diplome Bowen sertifikovanog praktičara, koju izdaje BTTA i prijem u članstvo lokalnog Udruženja Bowen praktičara, potrebno je sledeće:

  1. završen Modul 7 (128 sati minimalno)
  2. uspešno završene pisane i praktične procene znanja tokom modula 7
  3. 10 predatih obrađenih slučajeva
  4. priznata kvalifikacija (100 sati) iz anatomije i fiziologije (izuzev za doktore, medicinske sestre i fizioterapeute)
  5. važeći sertifikat o završenoj obuci iz Prve pomoći

Članstvom u lokalnom Udruženju Bowen praktičara postajete deo liste terapeuta na sajtu, dostupna potencijalnim klijentima. Članstvo u Udruženju vam daje i mogućnost daljeg usavršavanja na Naprednimi Master kursevima .

Diplomski Seminari (opciono) sa instruktorima Andrew Zoppos i Alexandrom Antoniou

Ovi seminari su osmišljeni da prodube razumevanje Bowen procedura u specfičnim oblastima interesovanja.

Kao garanciju vašeg prisustva na kursevima, potrebno je ostaviti kotizaciju u visini od 100 € u dinarskoj protivvrednosti našoj službi plaćanja, 4 nedelje pre početka seminara. U slučaju otkazivanja tokom 3 nedelje koje prethode seminaru, kotizacija neće biti vraćena. Ostatak naknade za seminar mora biti uplaćen prvog dana seminara.

Neophodno za prisustvo na Bowen seminarima:

  • kratko isečeni nokti
  • šorc ili kupaći kostim
  • dva velika peškira
  • sveska i olovka
  • dobro raspoloženje!

Po pravilima i po zakonu o zaštiti podataka, tokom predavanja se očekuje da se poštuje privatnost svih prisutnih. To znači da nije dozvoljeno snimanje tona/glasa, ni fotografisanje bez prethodnog odobrenja ostalih učesnika/ca za vreme trajanja seminara, bilo da se snimanje odvija profesionalnim uređajima ili mobilnim telefonima. Takođe, druga komunikacija mobilnim telefonima dozvoljena je u pauzama ili van mesta održavanja predavanja.

Kursevi počinju u 9h, završavaju se u 17h i uključuju dve pauze za kafu i jednu pauzu za ručak 13-14h.

Datumi seminara su podložni promeni u slučaju prinudnih okolnosti ili ako za dati kurs nije prijavljen minimalni broj učesnika, u tom slučaju će organizator o tome blagovremeno obavestiti učesnike (minimum mesec dana unared).

Za više informacija molimo vas kontaktirajte naznačenog instruktora ili našeg lokalnog organizatora Stanka Stojkov gospođicu na:

[email protected]

Tel.: 060 014 99 49