Šta je „Bowen Terapijska Tehnika“?

Bowen Terapijska Tehnika je metoda manuelnog rada na telu, originalno razvijena u Australiji. Ova metoda, takođe poznata i kao – The Original Bowen Technique i  Bowenwork, stimuliše telo da se pokrene u pravcu samoizlečenja, upotebom onoga što zovemo ,,Bowen pokreti“. Te suptilne manuelne nadražaje mi predajemo mišićima, tetivama, ligamentima, nervnim završecima i vezivnom tkivu, koji dalje prenose signale perifernom nervnom sistemu, za svaku specifičnu lokaciju u telu. Stimulacije izazivaju povratni odgovor centralnog nervnog sistema (CNS), koji zatim putuje do odgovarajućih lokacija. Pokrenuti odgovorom CNS, na tim lokacijama otpočinju procesi pomoću kojih organizam sam sebe balansira, pojačava se i ubrzava proces korekcije različitih tkiva i struktura u telu.

Suočen sa slučajem akutne povrede, Bowen praktičar može efikasno upotrebiti metod lokalno,  isključivo se obraćajući oblasti koja je doživela traumu, jer organizam klijenta nije imao vremena da kompenzuje i prilagodi se povredi. Međutim većina praktičara se u radu najčešće susreće  sa klijentima čije se stanje razvilo postupno tokom mnogo godina, a šablon disfukcionalne aktivacije mišića pogođene oblasti i loše držanje su se tokom vremena ustalili. U takvim slučajevima, Bowen praktičar holističkim pristupom seansama i svojim radom olakšava ponovno uspostavljanje optimalne ravnoteže tela i klijentov oporavak.

Umesto fokusiranja na pojedinačne probleme Bowen Tehnika se najpre obraća telu kao celini, balansirajući rad autonomnog nervnog sistema (ANS). ANS kontroliše preko 80% telesnih funkcija i veoma je podložan lošem uticaju stresa izazvanog spoljnim faktorima. Većina ljudi danas nažalost živi u stanju neprekidnog stresa, sa kojim se budi i leže, a samim tim i prekomerne hormonalne stimulisanosti simpatičkog dela ANS-a („bori se, ukoči se ili beži“ modalitet). Pošto do izlečenja može doći samo posle uvođenja tela u za to podoban modalitet, prelaskom sa simpatikusa na dominaciju parasimpatikusa („odmori se, opusti i isceli“ modalitet), Bowen Terapijska Tehnika na početku tretmana omogućava taj prelaz. Tokom seanse klijent neretko pada u duboku relaksaciju ili zaspi, to je indikacija dubinskog otpuštaja stresa i prelaska pod uticaj parasimpatikusa. Ova promena objašnjava, jednim delom, često primećenu situaciju da seanse Bowen Terapije reaktiviraju proces izlečenja tamo gde se oporavak od traume, bolesti ili hirurškog zahvata usporio ili privremeno potpuno zaustavio.

Bowen Tehnika nudi neverovatna poboljšanja klijentima sa veoma malo napora od strane njih samih i praktičara. Ona donosi olakšanje kod mnogo različitih tipova povreda i drugih zdravstvenih tegoba, akutnih kao i hroničnih, a čini to holistički, putem urođenih mehanizama samoizlečenja u telu.

Postoji veoma malo specifičnih situacija u kojima je neka konkretna Bowen procedura kontraindikovana, a mimo njih Bowen tehnika je prikladna za ljude svih životnih doba i uzrasta, kao i različitih nivoa zravstvenog stanja.

Zbog delikatne prirode Bowen Terapijske Tehnike i kontinuiranog odgovora tela tokom sedam do deset dana koji slede nakon tretmana, neophodno je izbegavati sve druge oblike manuelne terapije u prvih pet dana, pošto mogu uticati i smanjiti efikasnost Bowen rada.