Svi Bowen praktičari nabrojani na ovom sajtu su u potpunosti akreditovani od strane Bowen Terapijske Akademije Australije (BTAA – Bowen Therapy Academy of Australia).

Praktičari u Srbiji su dole navedeni:

Prikazuje 20 praktičara od 63

Marko Kolar

Tel: +381 63 277 296
City: Beograd, Srbija

Milica Mustur

Tel: +381 63 392360
City: Beograd, Srbija

Mirjana Zdravković

Tel: +381 62 312375
City: Beograd, Srbija

Nadežda Džajić

Tel: +381 62 888 08 21
City: Zemun, Srbija

Nenad Badrljica

Tel: +381 63 866 78 33
City: Pančevo, Srbija

Nevenka Stanivuković

Tel: +381 63 771 71 78
City: Novi Beograd, Srbija

Saša Ranković

Tel: +381 60 7253969
City: Aranđelovac, Srbija

Sibela Maslovarić

Tel: +382 68 129-300
City: Podgorica, Crna Gora

Snežana Bolozan

Tel: +381 61 1574757
City: Melenci, Srbija

Snežana Džunić

Tel: +381 64 213 08 00
City: Zemun, Srbija

Snežana Subotin

Tel: +381 064 4572118
City: Lazarevac, Srbija

Sofija Kotlaja

Tel: +381 63 1766115
City: Zemun, Srbija

Stanka Stojkov

Tel: +381 64 333 20 54
City: Beograd, Srbija

Svetlana Dudić

Tel: 064 8066731
City: Novi Sad, Srbija

Svetlana Šoškić

Tel: +381 64 117 65 88
City: Beograd, Srbija

Tanja Maletić

Tel: +381 60 0832467
City: Surčin, Srbija

Tatjana Drobni

Tel: +381 63 380 161
Adresa:
City: Beograd, Srbija

Valentina Žunić

Tel: 0691527451
City: Subotica, Srbija

Verica Pešić

Tel: +381 65 2317634
City: Beograd, Srbija

Vesna Grujičić

Tel: +381 65 8 139 539
City: Beograd, Srbija

Zvezdica pored imena praktičara ukazuje da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru naprednih procedura.
Dve zvezdice pored imena praktičara ukazuju da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru master procedura.
Tri zvezdice pored imena praktičara ukazuje da je Bowen instruktor akreditovan od strane Bowen Terapijske Akademije Austraije (BTTA).
Viši instruktor