Svi Bowen praktičari nabrojani na ovom sajtu su u potpunosti akreditovani od strane Bowen Terapijske Akademije Australije (BTAA – Bowen Therapy Academy of Australia).

Praktičari u Srbiji su dole navedeni:

Prikazuje 20 praktičara od 53

Jelena Panić

Tel: +381 64 005 75 01
Adresa:
City: Šabac, Srbija

Jelena Škarić

Tel: +381 66 15 10 15
Adresa:
City: Beograd, Srbija

Ljiljana Subotić

Tel: 0631758336
City: Beograd, Srbija

Ljiljana Trbović

Tel: +381 64 178 85 42
City: Ruma, Srbija

Magdalena Ivan

Tel: 064 4664933, 069 2321230,
City: Ruma, Srbija

Maja Stanišić

Tel: +381 63 871 31 63
City: Novi Sad, Srbija

Marija Bojičić

Tel: +381 69 3107772
City: Beograd, Srbija

Marija Jokić

Tel: +381 63 250 918
City: Beograd, Srbija

Marija Pejčić

Tel: +381 64 3052544
City: Beograd, Srbija

Marija Tetkić

Tel: +381 64 3854668
City: Novi Sad, Srbija

Marijana Lukić

Tel: +381 69 4482688
City: Beograd, Srbija

Marina Ivanović

Tel: +381 64 458 31 68
City: Beograd, Srbija

Marko Kolar

Tel: +381 63 277 296
City: Beograd, Srbija

Milica Jovanović

Tel: +381 62 879 11 94
City: Beograd, Srbija

Nadežda Džajić

Tel: +381 62 888 08 21
City: Zemun, Srbija

Nenad Badrljica

Tel: +381 63 866 78 33
City: Pančevo, Srbija

Nevenka Stanivuković

Tel: +381 63 771 71 78
City: Beograd, Srbija

Saša Ranković

Tel: +381 60 7253969
City: Aranđelovac, Srbija

Sibela Maslovarić

Tel: +382 68 129-300
City: Podgorica, Crna Gora

Slađana Gavrilović

Tel: +381 66 414353
City: Lazarevac, Srbija

Zvezdica pored imena praktičara ukazuje da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru naprednih procedura.
Dve zvezdice pored imena praktičara ukazuju da je Bowen praktičar procenjen kao kompetentan na seminaru master procedura.
Tri zvezdice pored imena praktičara ukazuje da je Bowen instruktor akreditovan od strane Bowen Terapijske Akademije Austraije (BTTA).
Viši instruktor